Магистър по културни маршрути: Създаване и управление на туристическа-културна

В търсене на местна идентичност чрез укрепване на териториалното наследство на исторически и културни ресурси на района, от голямо значение и с важен принос се оказва „Маршрутът на финикийците“. Това е организация в световен мащаб, която през изминалите няколко години активира процеси на местно развитие, чрез привличане, възстановяване и подобряване на местната идентичност, отношение към околната среда и градския дизайн, способност на културни продукти, които разказват за историята и традициите на района. Всичко това променя начина на мислене за туризъм, на база на изследвания и богат опит, знания, вътрешни емоции и обогатяване.

Съвета на Европа има признати общо 29 културни маршрути, като само 17 от тях са дали възможност на мрежата да се грижи за управлението им. Една малка част от тях също са създадени от Европейска група „Култура в Европа“. Нейната цел е да обменя опит, да насърчава добрите практики за управление, да допринася с разработване на диалог с международни институции и т.н. Самата тя представлява нова система за културна визия, която е в състояние да отговори на предизвикателствата на новото хилядолетие. След доказани научни подходи е възможно да се даде насоки в областта на културния туризъм, за да се подобри качеството на настоящия възможност да се разбере всичко за наследството.

Очаква се предложените нови начини за използване на културното наследство на териториите да позволят на растежа на туристическия поток борейки се с моментите на криза. Тя има за цел да отстрани всякакви пречки от икономически, структурни, социални, културни характери. Такива понятия са разглеждани и по повод Европейския ден на туризма в Брюксел. На тях се планират и новите културни маршрути, за да различни дейности, каквато е и „Дестинация Европа“.

Вземайки под внимание множеството кандидатури за културни маршрути, какъвто са и „Маршрутът на финикийците“, „Културен маршрут на Съвета на Европа“, в Средиземно море, се оказва, че част от ролята на съвместния лидер на „Пътя на Ханибал“ е да сподели интегриран проект, с цел активиране на подходящи синергии. Като поддържа от италианският център за висше образование в сферата на туризма в Асизи, проектът ще започне насочвайки се към център за нова интерпретация на връзки между развитие на туризма и територия. В него се предвижда да се провеждат професионално ориентиране, обучения и специализирани форми на обучения за зрелостници.

Програмата „Маршрути на европейската култура“ са пилотна група от такива, които са насочени конкретно към Европа и се моделират за най-добри практики, примери за високи постижения в съответните области на операцията и маршрути в процеса на създаване и развитие на координацията.

Европейският институт за културни маршрути е установен в Люксембург. Идеята около създаването му е да даде възможност на студенти по магистърски програми да направят своите стажове в съоръженията. Това генерално издание предоставя възможност за разглеждане на пилотен проект за следващото издание със съответните маршрути.